Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "WEKTA" TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI,CHOIŃSKI,CHEŁSTOWSKI

"WEKTA" TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI,CHOIŃSKI,CHEŁSTOWSKI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WEKTA" TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI,CHOIŃSKI,CHEŁSTOWSKI SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

30 kwietnia 2001


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000009882


REGON

510048561


NIP

7390101906

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

35 284


Kapitał własny

3907


Zysk brutto

1484


Dług

10 939

Zysk operacyjny

1811


Aktywa

18 154


Zysk Netto

1484

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
10 511
8882
18 154
Pasywa razem
10 511
8882
18 154

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
27 817
28 677
35 284
Koszty działalności operacyjnej
27 520
28 793
35 023
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
296
-116
261
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
726
1824
1981
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
520
386
431
Przychody finansowe, w tym:
11
0
0
Koszty finansowe, w tym:
109
133
327
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
404
1189
1484
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk (strata) netto (H - I)
404
1189
1484

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane