Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej / "WITNICA METAL"

"WITNICA METAL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WITNICA METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

15 października 2001


Kapitał zakładowy

241 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000047306


REGON

210402291


NIP

5992139464

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

42 115 513


Kapitał własny

14 022 972


Zysk brutto

1 604 306


Dług

1173

Zysk operacyjny

1 713 459


Aktywa

18 874 171


Zysk Netto

1 266 946

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
19 363
20 370
18 874 171
Pasywa razem
19 363
20 370
18 874 171

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
35 773
37 032
42 115 513
Koszty działalności operacyjnej
30 798
33 846
41 107 400
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
4975
3185
1 008 113
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
814
858
1 182 941
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
3263
682
477 595
Przychody finansowe, w tym:
49
0
1 130 971
Koszty finansowe, w tym:
99
455
1 240 126
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
2475
2906
1 604 306
Podatek dochodowy
984
698
337 360
Zysk (strata) netto (H - I)
1492
2209
1 266 946

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Hendrik Mersch

Od 8 marca 2019

Członek Zarządu

Hubert Herman Birmelin

Od 8 marca 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaHendrik Mersch575100.00