Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych / "PRIMA"

"PRIMA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PRIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 października 2001


Kapitał zakładowy

25 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000053178


REGON

090008307


NIP

5560010060

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

41 106


Kapitał własny

8483


Zysk brutto

2867


Dług

2621

Zysk operacyjny

3292


Aktywa

15 196


Zysk Netto

2389

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 619
13 570
15 196
Pasywa razem
12 619
13 570
15 196

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
31 497
30 579
41 106
Koszty działalności operacyjnej
27 561
28 447
37 660
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3936
2132
3446
Pozostałe przychody operacyjne
150
576
106
Pozostałe koszty operacyjne
404
102
260
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2
1
17
Przychody finansowe
198
351
442
Koszty finansowe
3486
2256
2867
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
619
297
477
Podatek dochodowy
2867
1960
2389

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Jan Benedykt Mazur

Od 30 kwietnia 2010

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJan Benedykt Mazur-352.00
OsobaBeata Kończal57328.00
OsobaPrzemysław Przybylski-320.00