Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących / "EKO HIGIENA"

"EKO HIGIENA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"EKO HIGIENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 października 2001


Kapitał zakładowy

200 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000053614


REGON

634248261


NIP

7772611925

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 970


Kapitał własny

5189


Zysk brutto

1618


Dług

0

Zysk operacyjny

1630


Aktywa

16 727


Zysk Netto

1209

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 601
14 376
16 727
Pasywa razem
12 601
14 376
16 727

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
28 993
31 414
39 970
Koszty działalności operacyjnej
27 772
29 539
38 968
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1220
1875
1002
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
294
381
817
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
48
190
189
Przychody finansowe, w tym:
3
5
11
Koszty finansowe, w tym:
4
2
23
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1464
2068
1618
Podatek dochodowy
284
484
409
Zysk (strata) netto (H - I)
1180
1585
1209

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes - Członek Zarządu

Tomasz Dudzik

Od 18 października 2001

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTomasz Dudzik-11100.00