Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki / "MARE FOODS"

"MARE FOODS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MARE FOODS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 listopada 2001


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000062479


REGON

812050972


NIP

8512693795

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

57 273


Kapitał własny

13 310


Zysk brutto

3189


Dług

103

Zysk operacyjny

3137


Aktywa

15 705


Zysk Netto

2570

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
14 438
14 278
15 705
Pasywa razem
14 438
14 278
15 705

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
34 780
42 135
57 273
Koszty działalności operacyjnej
34 049
40 677
54 276
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
731
1459
2997
Pozostałe przychody operacyjne
954
137
176
Pozostałe koszty operacyjne
16
45
36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1669
1550
3137
Przychody finansowe
0
27
246
Koszty finansowe
88
372
195
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1581
1205
3189
Podatek dochodowy
146
249
618
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1435
956
2570

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Piotr Kiezik

Od 27 listopada 2001

Wiceprezes Zarządu

Sylwia Kiezik

Od 22 lipca 2011

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Piotr Kiezik472075.00
OsobaSylwia Kiezik-1225.00