Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych / "RPM PH"

"RPM PH"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"RPM PH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 listopada 2001


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000067811


REGON

151582404


NIP

5751717445

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

136 673


Kapitał własny

29 646


Zysk brutto

14 553


Dług

349

Zysk operacyjny

15 501


Aktywa

31 436


Zysk Netto

11 785

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
22 557
20 937
31 436
Pasywa razem
22 557
20 937
31 436

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
46 363
77 784
136 673
Koszty działalności operacyjnej
42 932
71 285
121 282
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3431
6499
15 391
Pozostałe przychody operacyjne
280
1526
188
Pozostałe koszty operacyjne
34
29
78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3677
7996
15 501
Przychody finansowe
469
492
686
Koszty finansowe
19
193
1634
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4127
8296
14 553
Podatek dochodowy
831
1319
2768
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3297
6977
11 785

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Krzysztof Standerski

Od 18 sierpnia 2011

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Krzysztof Standerski417100.00