Polskiedane.io / PRODUKCJA MEBLI / Produkcja pozostałych mebli / "ROPEZ" FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA

"ROPEZ" FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ROPEZ" FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

11 lutego 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000078322


REGON

250381617


NIP

6191000852

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 810


Kapitał własny

5972


Zysk brutto

3529


Dług

3810

Zysk operacyjny

4012


Aktywa

15 239


Zysk Netto

3529

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
13 235
13 748
15 239
Pasywa razem
13 235
13 748
15 239

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
22 505
32 531
43 810
Koszty działalności operacyjnej
20 592
31 071
40 021
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1913
1460
3789
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
501
1500
353
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
230
77
130
Przychody finansowe, w tym:
35
0
65
Koszty finansowe, w tym:
894
1417
548
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1325
1466
3529
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk (strata) netto (H - I)
1325
1466
3529

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane