Polskiedane.io / "ART-MAR" A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI

"ART-MAR" A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ART-MAR" A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

22 stycznia 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000083921


REGON

610256820


NIP

7751010942

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

55 643


Kapitał własny

17 953


Zysk brutto

3267


Dług

1006

Zysk operacyjny

3313


Aktywa

22 457


Zysk Netto

3267

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
22 457
Pasywa razem
22 457

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
55 643
Koszty działalności operacyjnej
52 333
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
3310
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
522
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
519
Przychody finansowe, w tym:
2
Koszty finansowe, w tym:
48
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
3267
Podatek dochodowy
0
Zysk (strata) netto (H - I)
3267

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane