Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane / "BIN - MONTAŻ "

"BIN - MONTAŻ "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BIN - MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 lutego 2002


Kapitał zakładowy

250 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000087129


REGON

091433662


NIP

9531770043

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 272


Kapitał własny

9744


Zysk brutto

1096


Dług

166

Zysk operacyjny

1206


Aktywa

20 750


Zysk Netto

862

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 464
16 101
20 750
Pasywa razem
12 464
16 101
20 750

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
15 083
23 874
40 272
Koszty działalności operacyjnej
15 446
23 609
39 058
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
-363
265
1213
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
455
1803
64
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
22
4
71
Przychody finansowe, w tym:
16
0
0
Koszty finansowe, w tym:
27
10
111
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
60
2054
1096
Podatek dochodowy
34
76
234
Zysk (strata) netto (H - I)
25
1977
862

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Arkadiusz Kałamaja

Od 6 kwietnia 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaEdwin Perszka731525.00
FirmaBin - Biuro Inżynierskie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1575.00