Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "MASZT"

"MASZT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MASZT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 marca 2002


Kapitał zakładowy

3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000096225


REGON

630942237


NIP

7821989458

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 876


Kapitał własny

6307


Zysk brutto

806


Dług

941

Zysk operacyjny

928


Aktywa

13 267


Zysk Netto

678

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
9583
9588
13 267
Pasywa razem
9583
9588
13 267

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
31 658
39 176
40 876
Koszty działalności operacyjnej
30 319
37 740
40 031
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1339
1436
845
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
68
59
111
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
17
20
28
Przychody finansowe, w tym:
0
0
0
Koszty finansowe, w tym:
67
50
122
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1324
1424
806
Podatek dochodowy
250
288
128
Zysk (strata) netto (H - I)
1073
1136
678

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Dominika Edyta Tumielewicz Majchrzak

Od 30 sierpnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaDominika Edyta Tumielewicz Majchrzak37060.00
Firma"itm Polska" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -2220.00
OsobaMaria Jolanta Tumielewicz662220.00