Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową dróg i autostrad / "FDO"

"FDO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"FDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 kwietnia 2002


Kapitał zakładowy

400 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000105982


REGON

812497940


NIP

8512772715

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 619


Kapitał własny

13 670


Zysk brutto

3249


Dług

0

Zysk operacyjny

3273


Aktywa

24 796


Zysk Netto

2621

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
11 374
12 105
24 796
Pasywa razem
11 374
12 105
24 796

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
11 947
11 453
37 619
Koszty działalności operacyjnej
9860
10 506
34 570
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2087
947
3049
Pozostałe przychody operacyjne
349
62
243
Pozostałe koszty operacyjne
35
2
19
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2400
1007
3273
Przychody finansowe
14
6
13
Koszty finansowe
6
10
38
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2408
1003
3249
Podatek dochodowy
463
194
627
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1944
809
2621

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Grzegorz Kuderski

Od 22 kwietnia 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaGrzegorz Kuderski4715100.00