Polskiedane.io / "HETTICH POLSKA"

"HETTICH POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"HETTICH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 sierpnia 2002


Kapitał zakładowy

4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000125596


REGON

630387706


NIP

7771030824

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

66 221


Kapitał własny

7678


Zysk brutto

4610


Dług

0

Zysk operacyjny

4107


Aktywa

12 457


Zysk Netto

3692

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
9196
10 608
12 457
Pasywa razem
9196
10 608
12 457

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
48 572
63 570
66 221
Koszty działalności operacyjnej
46 462
58 631
62 066
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
2111
4939
4154
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
613
45
42
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
100
54
89
Przychody finansowe, w tym:
36
3
506
Koszty finansowe, w tym:
0
4
3
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
2660
4929
4610
Podatek dochodowy
511
989
918
Zysk (strata) netto (H - I)
2149
3939
3692

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Beata Lasota

Od 20 sierpnia 2002

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaAnton Hettich Auslandsbeteiligungs - Verwaltungs Gmbh -21100.00