Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Obróbka mechaniczna elementów metalowych / "CALEG"

"CALEG"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CALEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 września 2002


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000130000


REGON

977999659


NIP

9281872445

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

50 001


Kapitał własny

5546


Zysk brutto

3083


Dług

4538

Zysk operacyjny

3512


Aktywa

13 542


Zysk Netto

2492

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
11 317
12 829
13 542
Pasywa razem
11 317
12 829
13 542

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
29 601
39 393
50 001
Koszty działalności operacyjnej
28 746
39 828
46 995
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
854
-435
3006
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
548
1011
510
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
20
217
4
Przychody finansowe, w tym:
0
0
0
Koszty finansowe, w tym:
456
149
429
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
927
210
3083
Podatek dochodowy
1
0
591
Zysk (strata) netto (H - I)
926
210
2492

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jacek Korszun

Od 29 lipca 2005

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCaleg Schrank Und Gehäusebau Gmbh -8100.00