Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / "EKO-PROJEKT" DEVELOPMENT

"EKO-PROJEKT" DEVELOPMENT

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"EKO-PROJEKT" DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 września 2002


Kapitał zakładowy

200 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000131821


REGON

572074260


NIP

7642364322

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 187


Kapitał własny

5266


Zysk brutto

6310


Dług

2100

Zysk operacyjny

6291


Aktywa

32 194


Zysk Netto

5211

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
37 536
51 444
32 194
Pasywa razem
37 536
51 444
32 194

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Koszty ogólnego zarządu
166
40
40 187
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)
-166
451
33 201
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
354
-411
809
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
366
354
6178
Przychody finansowe, w tym:
2
383
503
Koszty finansowe, w tym:
1
148
390
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)
-177
0
19
Zysk (strata) netto (J - K)
-177
-292
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Grzegorz Cezary Drwięga

Od 24 kwietnia 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaRajbud Development Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -6100.00