Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI"

"HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 listopada 2002


Kapitał zakładowy

94 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000138189


REGON

210221477


NIP

5991001982

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

38 988


Kapitał własny

7705


Zysk brutto

1475


Dług

9072

Zysk operacyjny

1957


Aktywa

20 391


Zysk Netto

1207

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
16 141
18 101
20 391
Pasywa razem
16 141
18 101
20 391

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
27 449
30 439
38 988
Koszty działalności operacyjnej
27 005
29 323
38 764
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
444
1116
223
Pozostałe przychody operacyjne
1462
2915
2206
Pozostałe koszty operacyjne
1642
638
472
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
264
3394
1957
Przychody finansowe
4
3
18
Koszty finansowe
756
355
501
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-488
3041
1475
Podatek dochodowy
176
422
269
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-663
2620
1207

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Zbigniew Marek Bereda

Od 24 listopada 2006

Członek Zarządu

Marzanna Bereda

Od 20 listopada 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaZbigniew Marek Bereda-7100.00