Polskiedane.io / POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI / Pozostałe drukowanie / "VILPOL"

"VILPOL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"VILPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

15 stycznia 2003


Kapitał zakładowy

670 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000147288


REGON

015322054


NIP

5310003774

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 839


Kapitał własny

13 645


Zysk brutto

829


Dług

6983

Zysk operacyjny

1484


Aktywa

29 039


Zysk Netto

635

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
0
31 377
29 039
Pasywa razem
0
31 377
29 039

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
24 738
35 276
40 839
Koszty działalności operacyjnej
24 975
35 449
39 739
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-237
-173
1100
Pozostałe przychody operacyjne
373
1817
421
Pozostałe koszty operacyjne
3
178
37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
132
1466
1484
Przychody finansowe
103
0
84
Koszty finansowe
347
268
739
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-111
1199
829
Podatek dochodowy
25
148
195
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-136
1050
635

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Wiktoria Małgorzata Majewska

Od 27 maja 2013

Członek Zarządu

Agnieszka Chełczyńska

Od 27 maja 2013

Członek Zarządu

Andrzej Tadeusz Chełczyński

Od 15 stycznia 2003

Członek Zarządu

Paweł Adam Piotrowski

Od 30 kwietnia 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaWiktoria Małgorzata Majewska4111-
OsobaAndrzej Tadeusz Chełczyński670-86900.00
OsobaGrażyna Elżbieta Kępska6911-
OsobaKarolina Agnieszka Kępska Tlaga4611-