Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / LIT SPEDYCJA POLSKA

LIT SPEDYCJA POLSKA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

LIT SPEDYCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 maja 2003


Kapitał zakładowy

6,6 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000161093


REGON

270071456


NIP

6450015571

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

49 884


Kapitał własny

24 840


Zysk brutto

7019


Dług

4359

Zysk operacyjny

6417


Aktywa

36 870


Zysk Netto

5554

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
19 392
31 214
36 870
Pasywa razem
19 392
31 214
36 870

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
30 083
43 192
49 884
Koszty działalności operacyjnej
27 589
37 678
43 351
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2494
5514
6533
Pozostałe przychody operacyjne
131
69
90
Pozostałe koszty operacyjne
147
136
206
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2478
5447
6417
Przychody finansowe
1395
882
716
Koszty finansowe
682
682
114
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3190
5648
7019
Podatek dochodowy
639
1154
1465
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2551
4493
5554

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Paweł Krzysztof Żaboklicki

Od 24 stycznia 2013

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaL.i.t."logistik-information-transport" Speditions Gmbh -11100.00