Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / "JERHOUSE"

"JERHOUSE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"JERHOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 czerwca 2003


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000165948


REGON

014974234


NIP

5252129552

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-510


Zysk brutto

-2


Dług

87

Zysk operacyjny

-2


Aktywa

537


Zysk Netto

-2

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
541
539
537
Pasywa razem
541
539
537

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0
0
0
Koszty działalności operacyjnej
0
3
2
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-0
-3
-2
Pozostałe przychody operacyjne
0
0
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-0
-3
-2
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-0
-3
-2
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-0
-3
-2

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Ewa Bocian

Od 12 kwietnia 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaRomyva Holdings Ltd. -4100.00