Polskiedane.io / "IMPERO BOCHEŃSKI"

"IMPERO BOCHEŃSKI"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"IMPERO BOCHEŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 sierpnia 2003


Kapitał zakładowy

60 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000169985


REGON

670719703


NIP

7961002179

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 881


Kapitał własny

3261


Zysk brutto

49


Dług

5820

Zysk operacyjny

151


Aktywa

18 394


Zysk Netto

32

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
15 404
19 763
18 394
Pasywa razem
15 404
19 763
18 394

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
50 298
59 550
63 881
Koszty działalności operacyjnej
49 213
58 645
63 819
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1085
905
62
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
309
1150
418
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
443
514
329
Przychody finansowe, w tym:
358
35
253
Koszty finansowe, w tym:
184
83
356
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1125
1493
49
Podatek dochodowy
221
188
17
Zysk (strata) netto (H - I)
904
1306
32

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Wojciech Paweł Bocheński

Od 11 sierpnia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaWojciech Paweł Bocheński5720100.00