Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin / "GARTENLAND - POLSKA"

"GARTENLAND - POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GARTENLAND - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 sierpnia 2003


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000170866


REGON

472052907


NIP

7321784813

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

51 761


Kapitał własny

11 865


Zysk brutto

1432


Dług

7187

Zysk operacyjny

1715


Aktywa

29 278


Zysk Netto

1099

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
19 825
25 639
29 278
Pasywa razem
19 825
25 639
29 278

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
36 640
45 291
51 761
Koszty działalności operacyjnej
32 802
42 895
49 893
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
3838
2396
1868
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
166
108
142
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
430
141
295
Przychody finansowe, w tym:
0
228
163
Koszty finansowe, w tym:
86
125
446
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
3488
2466
1432
Podatek dochodowy
797
607
333
Zysk (strata) netto (H - I)
2691
1859
1099

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Damian Kowenicki

Od 16 października 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJacek Andrzej Żak42386.96
OsobaKlaudia Kinga Żak47513.04