Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / "BEST-FARM"

"BEST-FARM"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BEST-FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 sierpnia 2003


Kapitał zakładowy

239 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000171572


REGON

473180412


NIP

7272602107

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

41 310


Kapitał własny

3275


Zysk brutto

2111


Dług

0

Zysk operacyjny

1876


Aktywa

10 045


Zysk Netto

1688

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
10 045
Pasywa razem
10 045

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
41 310
Koszty działalności operacyjnej
39 324
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1986
Pozostałe przychody operacyjne
295
Pozostałe koszty operacyjne
405
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
242
Przychody finansowe
7
Koszty finansowe
2111
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
423
Podatek dochodowy
1688

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Marcin Frank

Od 25 stycznia 2024

Członek Zarządu

Robert Trzpil

Od 25 stycznia 2024

Prezes Zarządu

Mariusz Kwaśniak

Od 24 kwietnia 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaPrzedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "cefarm- Warszawa" Spółka Akcyjna -0100.00