Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw / "ARENYS"

"ARENYS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ARENYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 listopada 2003


Kapitał zakładowy

734 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000179300


REGON

639817172


NIP

7822180552

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

50 480


Kapitał własny

3846


Zysk brutto

1643


Dług

782

Zysk operacyjny

1664


Aktywa

7442


Zysk Netto

1324

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
7231
6320
7442
Pasywa razem
7231
6320
7442

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
34 820
40 815
50 480
Koszty działalności operacyjnej
33 382
39 966
48 926
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1438
848
1554
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
117
127
152
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
26
30
41
Przychody finansowe, w tym:
4
0
20
Koszty finansowe, w tym:
46
35
41
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1486
910
1643
Podatek dochodowy
314
191
319
Zysk (strata) netto (H - I)
1172
720
1324

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marek Kreczetowski

Od 5 października 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarek Kreczetowski521462.74
Firma"itm Polska" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1410.01
OsobaWiesława Maria Kreczetowska491927.25