Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową dróg i autostrad / "UNITRAK"

"UNITRAK"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"UNITRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

3 grudnia 2003


Kapitał zakładowy

643 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000181942


REGON

191537878


NIP

5881788308

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 030


Kapitał własny

5719


Zysk brutto

5628


Dług

2356

Zysk operacyjny

5731


Aktywa

18 215


Zysk Netto

4637

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
18 215
Pasywa razem
18 215

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
40 030
Koszty działalności operacyjnej
34 233
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5797
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
66
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5731
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
102
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5628
Podatek dochodowy
992
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4637

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jarosław Gutfrański

Od 21 kwietnia 2009

Wiceprezes Zarządu

Paweł Sociński

Od 7 czerwca 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJarosław Gutfrański60550.00
OsobaPaweł Sociński33550.00