Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych / "STABOS"

"STABOS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"STABOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 grudnia 2003


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000183250


REGON

812649611


NIP

8522404143

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

42 907


Kapitał własny

5920


Zysk brutto

5535


Dług

5624

Zysk operacyjny

6177


Aktywa

14 704


Zysk Netto

5223

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
19 876
20 805
14 704
Pasywa razem
19 876
20 805
14 704

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
18 728
21 181
42 907
Koszty działalności operacyjnej
18 380
20 747
40 551
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
348
434
2356
Pozostałe przychody operacyjne
7
408
4202
Pozostałe koszty operacyjne
36
142
380
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
320
701
6177
Przychody finansowe
957
1
283
Koszty finansowe
0
56
926
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1276
646
5535
Podatek dochodowy
0
0
312
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1276
646
5223

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes

Jarosław Bohdan Senczyszyn

Od 28 sierpnia 2018

Prezes Zarządu

Stanisław Senczyszyn

Od 16 grudnia 2003

Wiceprezes

Łukasz Marek Senczyszyn

Od 31 marca 2014

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaStanisław Senczyszyn802080.00
OsobaBożena Grażyna Senczyszyn762020.00