Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "WITKO"

"WITKO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WITKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

17 czerwca 2004


Kapitał zakładowy

114 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000209768


REGON

473251193


NIP

7292550218

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 773


Kapitał własny

6757


Zysk brutto

2833


Dług

1449

Zysk operacyjny

3163


Aktywa

18 732


Zysk Netto

2194

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
11 879
12 693
18 732
Pasywa razem
11 879
12 693
18 732

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
28 185
32 958
40 773
Koszty działalności operacyjnej
26 563
31 846
37 463
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1623
1113
3310
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
295
633
251
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
150
127
399
Przychody finansowe, w tym:
100
63
47
Koszty finansowe, w tym:
266
306
377
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1601
1376
2833
Podatek dochodowy
337
210
639
Zysk (strata) netto (H - I)
1264
1166
2194

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Krystyna Witkowska

Od 17 czerwca 2004

Prezes Zarządu

Sławomir Jan Witkowski

Od 17 czerwca 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMałgorzata Krystyna Witkowska701849.65
OsobaSławomir Jan Witkowski-1850.35