Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SAM-SCAN"

"SAM-SCAN"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SAM-SCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 października 2004


Kapitał zakładowy

194 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000218907


REGON

470007720


NIP

7260000584

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 334


Kapitał własny

4349


Zysk brutto

15


Dług

0

Zysk operacyjny

16


Aktywa

8173


Zysk Netto

15

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
9147
8250
8173
Pasywa razem
9147
8250
8173

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
38 141
36 251
39 334
Koszty działalności operacyjnej
38 620
37 415
39 317
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-478
-1164
17
Pozostałe przychody operacyjne
99
19
11
Pozostałe koszty operacyjne
23
106
12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-402
-1251
16
Przychody finansowe
8
0
0
Koszty finansowe
1
1
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-395
-1251
15
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-395
-1251
15

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Antoni Jędrzejczak

Od 24 maja 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPiotr Antoni Jędrzejczak561948.66
OsobaJadwiga Kazimiera Jędrzejczak801923.76
OsobaAgnieszka Jędrzejczak Cybulska521527.58