Polskiedane.io / ZAKWATEROWANIE / Hotele i podobne obiekty zakwaterowania / "VHM HOTEL MANAGEMENT"

"VHM HOTEL MANAGEMENT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"VHM HOTEL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

19 października 2004


Kapitał zakładowy

706 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000219806


REGON

015876338


NIP

5272464408

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

31 626


Kapitał własny

1036


Zysk brutto

1600


Dług

39

Zysk operacyjny

1976


Aktywa

5082


Zysk Netto

1600

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
1491
4573
5082
Pasywa razem
1491
4573
5082

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
8535
13 089
31 626
Koszty działalności operacyjnej
10 236
16 634
32 473
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1702
-3545
-847
Pozostałe przychody operacyjne
543
2351
2915
Pozostałe koszty operacyjne
941
116
91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-2100
-1310
1976
Przychody finansowe
68
22
0
Koszty finansowe
605
208
376
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-2637
-1495
1600
Podatek dochodowy
0
-380
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-2637
-1116
1600

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Andrzej Wójcik

Od 19 października 2004

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Popis

Od 21 kwietnia 2017

Członek Zarządu

Mariusz Józef Kubala

Od 19 lipca 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaSatoria Group Spółka Akcyjna -5100.00