Polskiedane.io / POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI / Pozostałe drukowanie / "TOPPOINT POLSKA"

"TOPPOINT POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TOPPOINT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

15 listopada 2004


Kapitał zakładowy

9,4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000220828


REGON

978106735


NIP

9291729531

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

35 121


Kapitał własny

15 664


Zysk brutto

383


Dług

0

Zysk operacyjny

1053


Aktywa

36 217


Zysk Netto

190

Bilans (tys. zł):

2019
2021
2022
Aktywa razem
19 589
19 760
36 217
Pasywa razem
18 589
19 760
36 217

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
14 144
15 739
35 121
Koszty działalności operacyjnej
14 609
22 814
33 529
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-466
-7075
1592
Pozostałe przychody operacyjne
11 553
8179
55
Pozostałe koszty operacyjne
10 997
696
593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
91
407
1053
Przychody finansowe
152
172
509
Koszty finansowe
281
288
1179
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-38
291
383
Podatek dochodowy
0
72
194
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-38
349
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Lambertus Albert Lensen

Od 18 marca 2014

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaNewwave Holland B.v. -1100.00