Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie instalacji elektrycznych / "EL - INWEST"

"EL - INWEST"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"EL - INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 grudnia 2004


Kapitał zakładowy

207 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000224979


REGON

750816927


NIP

8361751861

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 634


Kapitał własny

10 790


Zysk brutto

6306


Dług

909

Zysk operacyjny

6346


Aktywa

20 903


Zysk Netto

4984

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
15 527
22 832
20 903
Pasywa razem
15 527
22 832
20 903

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
38 756
38 223
37 634
Koszty działalności operacyjnej
35 757
36 698
30 958
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2999
1525
6676
Pozostałe przychody operacyjne
254
991
292
Pozostałe koszty operacyjne
102
153
621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3151
2363
6346
Przychody finansowe
2
9
0
Koszty finansowe
21
30
41
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3133
2342
6306
Podatek dochodowy
681
365
1322
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2452
1977
4984

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Piotr Świderek

Od 29 kwietnia 2019

Prezes Zarządu

Jacek Cezary Świderek

Od 28 grudnia 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPiotr Świderek36448.00
OsobaJacek Cezary Świderek641052.00