Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających / "CEBERD"

"CEBERD"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CEBERD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 kwietnia 2005


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000232435


REGON

630660295


NIP

7771155655

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

2016


Kapitał własny

524


Zysk brutto

174


Dług

0

Zysk operacyjny

174


Aktywa

556


Zysk Netto

158

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
298
402
556
Pasywa razem
298
402
556

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1332
1757
2016
Koszty działalności operacyjnej
1332
1633
1867
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
0
123
149
Pozostałe przychody operacyjne
3
1
25
Pozostałe koszty operacyjne
7
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-4
124
174
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-4
124
174
Podatek dochodowy
0
10
16
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-4
114
158

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Mikołaj Maria Rychtarski

Od 11 lipca 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMikołaj Maria Rychtarski471561.00
OsobaJakub Roman Rychtarski38039.00