Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Produkcja ceramicznych kafli i płytek / "COTTO PETRUS"

"COTTO PETRUS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"COTTO PETRUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

29 lipca 2005


Kapitał zakładowy

52 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000238755


REGON

260105460


NIP

6581899352

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

117 417


Kapitał własny

148 317


Zysk brutto

5055


Dług

1104

Zysk operacyjny

4914


Aktywa

159 147


Zysk Netto

5107

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
150 302
160 243
159 147
Pasywa razem
150 302
160 243
159 147

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
123 517
139 864
143 210
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
123 517
139 864
143 210
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
139 864
143 210
148 317
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
139 864
143 210
148 317

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
15 228
17 388
-19 097
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
15 228
17 388
-19 097
Środki pieniężne na początek okresu
18 381
33 609
21 650
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
33 609
50 997
2553

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Mirosław Szymański

Od 13 marca 2007

Wiceprezes Zarządu

Adriano Frascari

Od 14 marca 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaAmia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -250.00
FirmaBrio Srl Włochy -050.00