Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "JEŻ I SPÓŁKA"

"JEŻ I SPÓŁKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"JEŻ I SPÓŁKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

19 sierpnia 2005


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000239823


REGON

140223504


NIP

5222782112

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

44 279


Kapitał własny

1229


Zysk brutto

547


Dług

454

Zysk operacyjny

1204


Aktywa

4723


Zysk Netto

443

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
4106
4490
4723
Pasywa razem
4106
4490
4723

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
27 043
30 468
44 279
Koszty działalności operacyjnej
27 022
30 732
44 201
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
21
-265
78
Pozostałe przychody operacyjne
934
1253
1586
Pozostałe koszty operacyjne
313
243
461
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
642
745
1204
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
209
269
657
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
433
476
547
Podatek dochodowy
82
91
104
Zysk (strata) netto (I-J-K)
350
386
443

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Zbigniew Jeż

Od 6 listopada 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaZbigniew Jeż631550.00
OsobaGrzegorz Jaguś-1550.00