Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych / "CLICK-PACK"

"CLICK-PACK"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CLICK-PACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 sierpnia 2005


Kapitał zakładowy

63 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000240307


REGON

140221528


NIP

5272480117

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

60 414


Kapitał własny

18 508


Zysk brutto

6607


Dług

19 838

Zysk operacyjny

7732


Aktywa

47 510


Zysk Netto

5663

Bilans (tys. zł):

2018
2021
2022
Aktywa razem
20 992
29 662
47 510
Pasywa razem
20 992
29 662
47 510

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
23 115
39 889
60 414
Koszty działalności operacyjnej
22 224
36 493
52 481
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
891
3396
7934
Pozostałe przychody operacyjne
179
1009
73
Pozostałe koszty operacyjne
522
147
275
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
549
4257
7732
Przychody finansowe
1
1
2
Koszty finansowe
281
336
1126
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
268
3922
6607
Podatek dochodowy
28
681
944
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
240
3241
5663

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Ireneusz Waldemar Świerlikowski

Od 30 sierpnia 2005

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaIreneusz Waldemar Świerlikowski5214100.00