Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "SILVERSTONE POLSKA"

"SILVERSTONE POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SILVERSTONE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

31 października 2005


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000244082


REGON

100106735


NIP

7282598034

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

72 026


Kapitał własny

19 380


Zysk brutto

11 626


Dług

0

Zysk operacyjny

11 616


Aktywa

39 085


Zysk Netto

9325

Bilans (tys. zł):

2018
2021
2022
Aktywa razem
15 777
16 634
39 085
Pasywa razem
15 777
16 634
39 085

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
28 080
40 757
72 026
Koszty działalności operacyjnej
25 903
33 883
60 201
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2177
6874
11 825
Pozostałe przychody operacyjne
112
120
54
Pozostałe koszty operacyjne
201
51
264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2088
6943
11 616
Przychody finansowe
8
0
20
Koszty finansowe
9
6
10
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2087
6937
11 626
Podatek dochodowy
272
1331
2301
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1814
5606
9325

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Maciej Anatol Mikołajczuk

Od 31 października 2005

Prezes Zarządu

Claes Ove Persson

Od 31 października 2005

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMaciej Anatol Mikołajczuk461810.00
FirmaSilverstone Ab Z Siedzibą W Ljungby, Szwecja -1890.00