Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów / "NAVITEC"

"NAVITEC"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"NAVITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 grudnia 2005


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000247178


REGON

100126494


NIP

9471927362

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

71 997


Kapitał własny

9247


Zysk brutto

11 025


Dług

7

Zysk operacyjny

10 565


Aktywa

11 721


Zysk Netto

9002

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
4729
3862
11 721
Pasywa razem
4729
3862
11 721

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
12 090
2505
71 997
Koszty działalności operacyjnej
11 904
2773
61 865
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
185
-268
10 132
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
21
31
522
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
9
18
89
Przychody finansowe, w tym:
105
0
513
Koszty finansowe, w tym:
16
4
53
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
286
-258
11 025
Podatek dochodowy
57
0
2023
Zysk (strata) netto (H - I)
229
-258
9002

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Michał Nowak

Od 16 grudnia 2005

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMichał Nowak4718100.00