Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / "GREEN GEN ENERGY "

"GREEN GEN ENERGY "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GREEN GEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

5 stycznia 2006


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000248478


REGON

140363300


NIP

5213371786

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

35 233


Kapitał własny

4192


Zysk brutto

215


Dług

0

Zysk operacyjny

85


Aktywa

18 567


Zysk Netto

215

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
5888
7002
18 567
Pasywa razem
5888
7002
18 567

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
18 224
22 383
35 233
Koszty działalności operacyjnej
18 581
21 196
35 604
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-357
1187
-371
Pozostałe przychody operacyjne
16
1
456
Pozostałe koszty operacyjne
0
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-341
1188
85
Przychody finansowe
54
11
157
Koszty finansowe
4
3
27
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-291
1196
215
Podatek dochodowy
0
284
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-291
912
215

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Beata Czernyhowska Bal

Od 26 listopada 2018

Brak danych

Kamil Janusz Michael

Od 4 marca 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCapucine B.v. -1100.00