Polskiedane.io / TRANSPORT WODNY / Transport morski i przybrzeżny towarów / "CARGO SHIPPING"

"CARGO SHIPPING"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CARGO SHIPPING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 stycznia 2006


Kapitał zakładowy

126 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000249305


REGON

320094683


NIP

8512941945

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

73 721


Kapitał własny

10 540


Zysk brutto

6697


Dług

2670

Zysk operacyjny

6890


Aktywa

16 940


Zysk Netto

5298

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
10 949
20 888
16 940
Pasywa razem
10 949
20 888
16 940

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
47 371
46 442
73 721
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
45 211
43 813
63 482
Koszty sprzedaży
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
1479
1658
2169
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)
681
972
8070
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
203
159
153
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
52
793
1333
Przychody finansowe, w tym:
125
910
147
Koszty finansowe, w tym:
82
100
341
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)
876
1149
6697
Podatek dochodowy
233
289
1398
Zysk (strata) netto (J - K)
643
860
5298

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Szymon Siezieniewski

Od 29 sierpnia 2022

Prezes Zarządu

Sebastian Marek Marek

Od 20 stycznia 2006

Wiceprezes Zarządu

Marcin Ireneusz Łabędzki

Od 20 stycznia 2006

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaSebastian Bogdan Marek54228.25
OsobaMarcin Ireneusz Łabędzki50226.50
OsobaZofia Gliszczyńska41226.50
OsobaJerzy Brola-87.50
OsobaThomas Seider-811.25