Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt / "GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KARSKO PYRZYCKIE"

"GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KARSKO PYRZYCKIE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KARSKO PYRZYCKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 października 2006


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000265722


REGON

320260644


NIP

8531479301

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

58 391


Kapitał własny

5407


Zysk brutto

2197


Dług

45 373

Zysk operacyjny

3309


Aktywa

75 882


Zysk Netto

1866

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
68 734
66 511
75 882
Pasywa razem
68 734
66 511
75 882

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
29 149
37 126
58 391
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
0
0
0
Koszty sprzedaży
0
0
0
Koszty ogólnego zarządu
27 594
34 972
55 520
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)
1555
2154
2871
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
664
864
997
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
412
642
558
Przychody finansowe, w tym:
824
933
723
Koszty finansowe, w tym:
5092
890
1835
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)
-2461
2419
2197
Podatek dochodowy
0
0
331
Zysk (strata) netto (J - K)
-2461
2419
1866

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Maria Bożena Cabaj

Od 28 października 2010

Prezes Zarządu

Soren Rasmussen

Od 9 listopada 2020

Członek Zarządu

Soren Rasmussen

Od 28 października 2010

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"dream Rose" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -621.28
Firma"ziemomyśl" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1210.64
Firma"wójcin Invest" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1410.64
Firma"cc Mark" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1214.89
Firma"brzesko" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -619.15
Firma"karsko" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -612.77
Firma"zakład Rolny Obojno" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1210.64