Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "AUTOGALERIA"

"AUTOGALERIA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AUTOGALERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 marca 2007


Kapitał zakładowy

1,3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000276866


REGON

140819929


NIP

7742982321

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 584


Kapitał własny

5472


Zysk brutto

1523


Dług

4586

Zysk operacyjny

1650


Aktywa

12 758


Zysk Netto

1514

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 379
11 537
12 758
Pasywa razem
12 379
11 537
12 758

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
34 578
37 053
39 584
Koszty działalności operacyjnej
34 496
35 901
37 975
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
82
1152
1608
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
182
633
114
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
123
226
73
Przychody finansowe, w tym:
1
0
1650
Koszty finansowe, w tym:
75
63
2
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
67
1495
129
Podatek dochodowy
60
282
1523
Zysk (strata) netto (H - I)
8
1213
9

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jacek Myśliński

Od 21 marca 2007

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJacek Myśliński5315100.00