Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "GROSIK" KRZESIŃSKI I SPÓŁKA,

"GROSIK" KRZESIŃSKI I SPÓŁKA,

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GROSIK" KRZESIŃSKI I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

30 kwietnia 2007


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000279661


REGON

672899684


NIP

7981404811

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 035


Kapitał własny

15 105


Zysk brutto

5813


Dług

0

Zysk operacyjny

5824


Aktywa

18 126


Zysk Netto

5813

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
16 333
16 701
18 126
Pasywa razem
16 333
16 701
18 126

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
49 100
55 018
63 035
Koszty działalności operacyjnej
44 031
49 049
57 067
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
5070
5969
5969
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
222
531
392
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
300
422
537
Przychody finansowe, w tym:
47
0
0
Koszty finansowe, w tym:
11
2
10
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
5027
6077
5813
Zysk (strata) netto (H - I)
5027
6077
5813

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane