Polskiedane.io / "ROLTRANS KWJ CZEREP"

"ROLTRANS KWJ CZEREP"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ROLTRANS KWJ CZEREP" SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

20 grudnia 2007


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000295484


REGON

451186107


NIP

5461295622

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

48 689


Kapitał własny

9023


Zysk brutto

5511


Dług

0

Zysk operacyjny

5655


Aktywa

10 336


Zysk Netto

5511

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
7840
8674
10 336
Pasywa razem
7840
8674
10 336

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
28 681
35 351
48 689
Koszty działalności operacyjnej
25 850
32 955
44 193
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
2831
2396
4496
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
597
686
1209
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
12
17
51
Przychody finansowe, w tym:
106
123
80
Koszty finansowe, w tym:
100
150
223
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
3423
3038
5511
Zysk (strata) netto (H - I)
3423
3038
5511

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane