Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "ALL FRED LOGISTICS"

"ALL FRED LOGISTICS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ALL FRED LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

7 sierpnia 2008


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000311174


REGON

300876680


NIP

7642599278

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

53 554


Kapitał własny

754


Zysk brutto

60


Dług

1253

Zysk operacyjny

721


Aktywa

22 053


Zysk Netto

82

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
4911
15 421
22 053
Pasywa razem
4911
15 421
22 053

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
25 990
41 488
53 554
Koszty działalności operacyjnej
25 499
41 025
53 284
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
492
463
270
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
168
193
591
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
163
202
140
Przychody finansowe, w tym:
5
6
0
Koszty finansowe, w tym:
36
503
662
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
466
-43
60
Podatek dochodowy
92
-14
-22
Zysk (strata) netto (H - I)
374
-29
82

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Alfred Ferdynand Pesendorfer

Od 7 sierpnia 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAlfred Pesendorfer626100.00