Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja włókien chemicznych / "CORDENKA"

"CORDENKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CORDENKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 września 2008


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000312806


REGON

080283783


NIP

5993065437

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

53 306


Kapitał własny

83 161


Zysk brutto

-1554


Dług

0

Zysk operacyjny

-1557


Aktywa

85 011


Zysk Netto

-1554

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
97 630
87 392
85 011
Pasywa razem
97 630
87 392
85 011

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
35 057
44 991
53 306
Koszty działalności operacyjnej
34 442
44 293
52 500
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
614
699
806
Pozostałe przychody operacyjne
110
19
105
Pozostałe koszty operacyjne
0
9790
2468
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
724
-9073
-1557
Przychody finansowe
19
0
3
Koszty finansowe
0
3
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
743
-9076
-1554
Podatek dochodowy
14
231
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
729
-9307
-1554

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Katarzyna Bożena Dominiak

Od 16 listopada 2023

Członek Zarządu

Stefan Richard Seubert

Od 23 grudnia 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCordenka Gmbh & Co. Kg -4100.00