Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / "TWÓJ OWOC"

"TWÓJ OWOC"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TWÓJ OWOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 września 2008


Kapitał zakładowy

3,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000313026


REGON

141492809


NIP

7971984830

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

44 324


Kapitał własny

3132


Zysk brutto

154


Dług

16 838

Zysk operacyjny

307


Aktywa

49 567


Zysk Netto

-109

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
53 958
53 386
49 567
Pasywa razem
53 958
53 386
49 567

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
46 850
38 932
44 324
Koszty działalności operacyjnej
48 453
43 186
47 431
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
-1602
-4253
-3107
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
3195
4695
3477
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
64
101
63
Przychody finansowe, w tym:
18
128
39
Koszty finansowe, w tym:
550
77
192
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
996
392
154
Podatek dochodowy
87
49
263
Zysk (strata) netto (H - I)
909
343
-109

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Przybylski

Od 8 września 2008

Prezes Zarządu

Artur Pietrzycki

Od 8 września 2008

Wiceprezes Zarządu

Marek Dąbrowski

Od 8 września 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaGrzegorz Przybylski48923.78
OsobaArtur Pietrzycki471227.20
OsobaHanna Danuta Przybylska701023.74
OsobaBożenna Apolonia Pietrzycka691025.28