Polskiedane.io / ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW / ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW / "MIEJSKA SPÓŁKA SKO-EKO "

"MIEJSKA SPÓŁKA SKO-EKO "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MIEJSKA SPÓŁKA SKO-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 stycznia 2010


Kapitał zakładowy

42 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000347303


REGON

241438066


NIP

5482607239

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

14 355


Kapitał własny

41 755


Zysk brutto

172


Dług

8514

Zysk operacyjny

670


Aktywa

69 087


Zysk Netto

53

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
70 265
68 890
69 087
Pasywa razem
70 265
68 890
69 087

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
11 706
12 759
14 355
Koszty działalności operacyjnej
11 526
12 399
13 701
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
180
360
654
Pozostałe przychody operacyjne
656
631
658
Pozostałe koszty operacyjne
635
692
641
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
202
299
670
Przychody finansowe
10
42
47
Koszty finansowe
148
279
545
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
64
62
172
Podatek dochodowy
7
18
119
Zysk (strata) netto (I-J-K)
57
44
53

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Anna Krystyna Kwiatkowska

Od 17 sierpnia 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaGmina Skoczów -1100.00