Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / 15/167 ROBYG PRAGA INVESTMENT I

15/167 ROBYG PRAGA INVESTMENT I

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

15/167 ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

23 marca 2010


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000352200


REGON

142353984


NIP

5252476578

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

70 726


Kapitał własny

-758


Zysk brutto

-4067


Dług

0

Zysk operacyjny

-4067


Aktywa

124 102


Zysk Netto

-3295

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
7756
32 795
124 102
Pasywa razem
7756
32 795
124 102

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
972
19 163
70 726
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
1052
23 485
75 787
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
1
6
994
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
0
0
Podatek dochodowy
0
-800
-771
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-79
-3516
-3295

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane