Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Działalność taksówek osobowych / EURENTAL

EURENTAL

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

EURENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 sierpnia 2010


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000363751


REGON

142485579


NIP

1132808797

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

38 491


Kapitał własny

3060


Zysk brutto

113


Dług

5238

Zysk operacyjny

434


Aktywa

10 110


Zysk Netto

99

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
10 554
9869
10 110
Pasywa razem
10 554
9869
10 110

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
85 740
49 381
38 491
Koszty działalności operacyjnej
85 292
49 026
38 431
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
448
355
60
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
564
1813
483
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
380
1040
108
Przychody finansowe, w tym:
0
0
7
Koszty finansowe, w tym:
104
74
328
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
529
1055
113
Podatek dochodowy
89
115
14
Zysk (strata) netto (H - I)
439
940
99

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Eugeniusz Romuald Godlewski

Od 14 września 2010

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaArkadiusz Aleksander Wieczorek591100.00