Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego / "KINGSBUD"

"KINGSBUD"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KINGSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 października 2010


Kapitał zakładowy

464 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000366863


REGON

200380717


NIP

8442331726

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

42 349


Kapitał własny

2043


Zysk brutto

1063


Dług

882

Zysk operacyjny

1089


Aktywa

7574


Zysk Netto

855

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2022
Aktywa razem
4786
3527
7574
Pasywa razem
4786
3527
7574

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
23 331
15 233
42 349
Koszty działalności operacyjnej
22 981
15 275
41 261
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
350
-43
1089
Pozostałe przychody operacyjne
103
88
3
Pozostałe koszty operacyjne
1
73
3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
452
-28
1089
Przychody finansowe
0
74
0
Koszty finansowe
22
10
26
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
430
36
1063
Podatek dochodowy
12
0
208
Zysk (strata) netto (I-J-K)
418
36
855

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Rokas Mulevičius

Od 25 sierpnia 2021

Wiceprezes Zarządu

Robertas Sulskis

Od 18 listopada 2014

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaAb "panevezio Statybos Trestas" -2100.00