Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia / "MT SPORTS POLAND"

"MT SPORTS POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MT SPORTS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 października 2011


Kapitał zakładowy

255 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000398787


REGON

101038846


NIP

7252054275

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

34 353


Kapitał własny

3815


Zysk brutto

1330


Dług

0

Zysk operacyjny

1438


Aktywa

7761


Zysk Netto

1063

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
3250
5665
7761
Pasywa razem
3250
5665
7761

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
13 364
21 829
34 353
Koszty działalności operacyjnej
12 914
21 125
32 891
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
450
704
1461
Pozostałe przychody operacyjne
129
638
32
Pozostałe koszty operacyjne
96
120
55
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
483
1222
1438
Przychody finansowe
26
124
59
Koszty finansowe
78
100
168
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
431
1246
1330
Podatek dochodowy
101
149
267
Zysk (strata) netto (I-J-K)
330
1097
1063

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Thomas Philippe Merchie

Od 14 października 2011

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaThomas Philippe Merchie380100.00