Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "DALUBO" KĘDZIERSCY

"DALUBO" KĘDZIERSCY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DALUBO" KĘDZIERSCY SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

27 października 2011


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000400414


REGON

145868996


NIP

7582351102

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

95 928


Kapitał własny

29 679


Zysk brutto

11 579


Dług

37 178

Zysk operacyjny

12 560


Aktywa

75 318


Zysk Netto

11 579

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
23 745
57 158
75 318
Pasywa razem
23 745
57 158
75 318

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
58 451
71 798
95 928
Koszty działalności operacyjnej
53 732
63 830
85 388
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
4719
7969
10 540
Pozostałe przychody operacyjne
1542
2180
2426
Pozostałe koszty operacyjne
220
264
405
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6041
9885
12 560
Przychody finansowe
399
0
93
Koszty finansowe
130
727
1074
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6311
9158
11 579
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6311
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane